தொடர்புகளுக்கு
பேரா.ஜிகான் டயஸ்
தலைவர்
முகவரி
221/2A, தர்மபால மாவத்தை,
கொழும்பு 00700,
இலங்கை.
மின்னஞ்சல் president@isoc.lk
தொலைபேசி +94-11-4720511 / +94-11-4720512
இணையதளம் http://www.isoc.lk
 எமது முகப்புத்தக பக்கம்          https://www.facebook.com/isoc.lanka
எமது யாகூ மின்னஞ்சல் குழுமம் isoc_LK

.

Last Modified: 26 February, 2018 2:14 pm