භාෂාව EN English| தமி தமிழ்

අපි කවුද?

අන්තර්ජාල සංගමය යනු 1992 දී ආරම්භ කරනු ලැබූ ඇමරිකානු ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන අතර එමගින් අන්තර්ජාල ආශ්‍රිත ප්‍රමිතීන් සඳහා නායකත්වය, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවේශය සහ ප්‍රතිපත්තීන් සඳහා නායකත්වය ලබා දේ. එහි මෙහෙවර වනුයේ විවෘත සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය ,විකාශනය සහ ලොව සියළු දෙනාගේ අවශ්‍යතා සඳහා අන්තර්ජාල භාවිතය හා එමඟින් ලැබෙන වාසි අත් කර දීමට ක්‍රියා කිරීම වේ.

අන්තර්ජාල සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා පරිච්ජේදය දේශීයව තම රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් දේශීය භාෂා භාවිතය මඟින් දේශීය ගැටළු හා එහි වර්ධනයන් හදුනා ගනිමින් ගෝලීය අන්තර්ජාල ප්‍රජාවේ කොටසක අවශ්‍යතා ඉටු කරනු ලබයි.

සෑම තැනකම සිටින සෑම කෙනෙකුටම අන්තර්ජාලයක් නිර්මාණය කිරීම

අන්තර්ජාල සමිතිය යනු ගෝලීය වභාරකාර මණ්ඩලයක් විසින් පාලනය කරනු ලබන ගෝලීය හේතු මත පදනම් වූ සංවිධානයකි අන්තර්ජාලය විවෘත, විනිවිද පෙනෙන සහ නිර්වචනය කර ඇති බව සහතික වේ

අන්තර්ජාලය සෑම කෙනෙකුටම වේ.

ගෝලීය තාක්ෂණික යටිතල ව්‍යුහයක් ලෙස අන්තර්ජාල සංවර්ධනයට අන්තර්ජාල සංගමය සහාය සහ ප්‍රවර්ධනය කරයි, මිනිසුන්ගේ ජීවිත පොහොසත් කිරීමේ සම්පතක් සහ සමාජයේ යහපත සඳහා බලයක් වේ .

අපගේ වැඩ කටයුතු අන්තර්ජාලය විවෘත, ගෝලීයව සම්බන්ධ වූ, ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායක වීමට අපගේ අරමුණු සමඟ සමපාත වේ. මෙම අරමුණු බෙදා හදා ගන්නා සියලු දෙනා සමඟ අපි සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නෙමු.

අන්තර්ජාලය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රජාවන් ගොඩනැගීම සහ සහාය දීම;

අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම්, තාක්ෂණයන් සහ විවෘත ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීම හා යෙදවීම වැඩි දියුණු කිරීම;

අන්තර්ජාලය පිළිබඳ අපගේ දෘෂ්ටියට අනුකූල වන ප්‍රතිපත්තියක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම

අපගේ සේවාවන්

අපගේ පරිච්ජේදයෙන් මූලධර්මයන්ට හා මෙහෙවරට සහය දීම පිණිස සියළු දෙනා උදෙසා විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම්ල වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්

අන්තර්ජාල හා සම්බන්ධ ගැටළු පිළිබඳ සාමාජිකයන් හා සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කිරීම. උදා- ආරක්ෂාව, Broadband ප්‍රවේශය/ IPV6/ ළමා ආරක්ෂාව/ ජාල මධ්‍යස්ථභාවය සහ තවත් බොහෝ දේ පිළිබඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

ප්‍රජා වැඩසටහන්

දෘඩාංග, මෘදුකාංග, බෙදා හැරීම සහ සඵලදායි භාවිතය තුලින් ක්ෂේත්‍ර ආවරණය වන පරිදි ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පුද්ගලයින් හෝ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සහතික කිරීම.
ආබා‍ධ සහිත පුද්ගලයන් වෙත මෘදුකාංග බෙදා හැර‍ිම හා හොදම භාවිතයන් වැනි ද‍ැ

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය වැඩසටහන්

ශුද්ධ මධ්‍යස්ථභාවය, ප්‍රකාශන හිමිකම් ආරක්ෂාව, වාරණය හෝ මානව හිමිකම් වැනි අන්තර්ජාල ගැටළු පිළිබඳව ප්‍රතිපත්ති සහ තීරණ ගන්නන් දැනුවත් කිරීම.

ජාලකරණ ආශ්‍රිත සිදුවීම්

අන්තර්ජාලයේ ප්‍රතිලාභ සෑම කෙනෙකුටම ගෙන ඒමට උනන්දුවක් දක්වන, සමාන අභිප්‍රායන් ඇති පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සාමාජිකයින්ට උපකාර කිරීම.

ප්‍රාදේශීය ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක්

ලංකාවේ අන්තර්ජාලය ප්‍රචලිත කිරීම

දේශීයකරණය පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම මෙන්ම සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් දේශීය අන්තර්ගතයන් අන්තර්ජාලය තුළ නිර්මාණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අන්තර්ජාලයට අවසන් සැතපුම් සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජාල සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වීම.

ISOC පරිච්ඡේදයේ සාමාජිකයන් අතර සමීප අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

සමාන උනන්දුවක් ඇති වෙනත් සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධ වීමට.

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ගැටළු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම මෙන්ම ඒ් පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති කිරීම තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සහ බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ප්‍රමිතීන්ට අදාළව ප්‍රමිති නිර්මාණය කිරීමට සම්බන්ධ රජයේ ආයතනවලට උපදේශාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම.

අන්තර්ජාල ඉංජිනේරු කාර්ය සාධක බලකාය (අයිඊටීඑෆ්) වැනි ගෝලීය ආයතන / කණ්ඩායම් වලට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ වෘත්තිකයන් සහ සංවිධාන දැනුවත් කිරීම සහ පහසුකම් සැලසීම.

නව ප්‍රමිතීන්, අන්තර්ජාල තාක්‍ෂණයන් සහ අයිපීවී 6 වැනි ප්‍රොටෝකෝල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුරවැසියන්ට අන්තර්ජාලයට පිවිසීමට සහ ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ අයිතියට හානියක් නොවන පරිදි ළමා ශබ්ද, අන්තර්ජාල වංචා වැනි අන්තර්ජාලයේ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයට උපදෙස් දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වසම් නාම භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම: ලංකාව සහ ඉලංගායි.