භාෂාව EN English| தமி தமிழ்

ගෝලීය අන්තර්ජාල සංගමය

නාමයෝජනා විවෘතයි!

අන්තර්ජාල සංවර්ධනය සඳහා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දුන් අයෙකු දන්නවාද? එසේනම් මෙම වසරේ ජොනතන් බී. තැපැල් සේවා සම්මානය සඳහා ඔවුන් නම් කරන්න.

අන්තර්ජාල යටිතල පහසුකම් වල ස්ව‍භාවය කෙසේද?

අන්තර්ජාලය යනු ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක විය යුතු ජාල ජාලයකි. ප්‍රතිපත්ති මෙන්ම , අන්තර්ජාලයේ තාක්ෂණික සම්බන්ධීකරණයට පොදු ලක්ෂණ ඇත:

  • විවෘත,
  • ස්වාධීන,
  • එය මෙහෙයවනු ලබන්නේ ලාභ නොලබන සාමාජික සංවිධාන විසිනි.

Browse: Internet Society Global Site Connect to Internet Society Foundation Site